Tilbake til 2PANEL

LAFTEPANEL

For detaljert informasjon gå til  www.laftepanel.no

 •  En flott panel som gir et veldig ekte lafte utseende.
 • Har mange muligheter.
 • Kan velge mellom buet eller skrå profil.
 • Dypere profil til tykkere panelen er.
 • Margsiden ut som gir panelet bedre holdbarhet.
 • Monteres på vanlig reisverk o.l
 • Brukes innvendig og utvendig
 • Til alle type bygg
 • Bredder 148– 173- 198-  223 mm
 • Tykkelser 21- 28- 34- 44 mm
 • Produseres mest i furu. Kan lages i gran.
 • Mulihet for skjult innfesting.